Седнице Градског већа

СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА - САЗИВ 2020 - 2024. ГОД.
93. седница Градског већа

92. седница Градског већа

91. седница Градског већа

90. седница Градског већа

89. седница Градског већа

88. седница Градског већа

87. седница Градског већа

86. седница Градског већа

85. седница Градског већа

84. седница Градског већа

83. седница Градског већа

82. седница Градског већа

81. седница Градског већа

80. седница Градског већа

79. седница Градског већа

78. седница Градског већа

77. седница Градског већа

76. седница Градског већа

75. седница Градског већа

74. седница Градског већа

73. седница Градског већа

72. седница Градског већа

71. седница Градског већа

70. седница Градског већа

69. седница Градског већа

68. седница Градског већа

67. седница Градског већа

66. седница Градског већа

65. седница Градског већа

64. седница Градског већа

63. седница Градског већа

62. седница Градског већа

61. седница Градског већа

60. седница Градског већа

59. седница Градског већа

58. седница Градског већа

57. седница Градског већа

56. седница Градског већа

55. седница Градског већа

54. седница Градског већа

53. седница Градског већа

52. седница Градског већа

51. седница Градског већа

50. седница Градског већа

49. седница Градског већа

48. седница Градског већа

47. седница Градског већа

46. седница Градског већа

45. седница Градског већа

44. седница Градског већа

43. седница Градског већа

42. седница Градског већа

41. седница Градског већа

40. седница Градског већа

39. седница Градског већа

38. седница Градског већа

37. седница Градског већа

36. седница Градског већа

35. седница Градског већа

34. седница Градског већа

33. седницa Градског већа

32. седницa Градског већа

31. седницa Градског већа

30. седницa Градског већа

29. седницa Градског већа

28. седницa Градског већа

27. седницa Градског већа

26. седницa Градског већа

25. седницa Градског већа

24. седницa Градског већа

23. седницa Градског већа

22. седницa Градског већа

21. седницa Градског већа

20. седницa Градског већа

19. седницa Градског већа

18. седницa Градског већа

17. седницa Градског већа

16. седницa Градског већа

15. седницa Градског већа

14. седницa Градског већа

13. седницa Градског већа

12. седницa Градског већа

11. седницa Градског већа

10. седницa Градског већа

9. седницa Градског већа

8. седницa Градског већа

7. седницa Градског већа

6. седницa Градског већа

5. седницa Градског већа

4. седницa Градског већа

3. седницa Градског већа

2. седницa Градског већа

1. седницa Градског већа

СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА - САЗИВ 2016 - 2020. ГОД.
133. седницa Градског већa

132. седницa Градског већa

131. седницa Градског већa

130. седницa Градског већa

129. седницa Градског већa

128. седницa Градског већa

127. седницa Градског већa

126. седницa Градског већa

125. седницa Градског већa

124. седницa Градског већa

123. седницa Градског већa

122. седницa Градског већa

121. седницa Градског већa

120. седницa Градског већa

119. седницa Градског већa

118. седницa Градског већa

117. седницa Градског већa

116. седницa Градског већa

115. седницa Градског већa

114. седницa Градског већa

113. седницa Градског већa

112. седницa Градског већa

111. седницa Градског већa

110. седницa Градског већa

109. седницa Градског већa

108. седницa Градског већa

107. седницa Градског већa

106. седницa Градског већa

105. седницa Градског већa

104. седницa Градског већa

103. седницa Градског већa

102. седницa Градског већa

101. седницa Градског већa

100. седницa Градског већa

99. седницa Градског већa

98. седницa Градског већa

97. седницa Градског већa

96. седницa Градског већa

95. седницa Градског већa

94. седницa Градског већa

93. седницa Градског већa,

92. седницa Градског већa

91. седницa Градског већa

90. седницa Градског већa

89. седницa Градског већa

88. седницa Градског већa

87. седницa Градског већa

86. седницa Градског већa

85. седницa Градског већa

84. седницa Градског већa

83. седницa Градског већa

82. седницa Градског већa

81. седницa Градског већa

80. седницa Градског већa

79. седницa Градског већa

78. седницa Градског већa

77. седницa Градског већa

76. седницa Градског већa

75. седницa Градског већa

74. седницa Градског већa

73. седницa Градског већa

72. седницa Градског већa

71. седницa Градског већa

70. седницa Градског већa

69. седницa Градског већa

68. седницa Градског већa

67. седницa Градског већa

66. седницa Градског већa

65. седницa Градског већa

64. седницa Градског већa

63. седницa Градског већa

62. седницa Градског већa

61. седницa Градског већa

60. седницa Градског већa

59. седницa Градског већa

58. седницa Градског већa

57. седницa Градског већa

56. седницa Градског већa

55. седницa Градског већa

54. седницa Градског већa

53. седницa Градског већa

52. седницa Градског већa

51. седницa Градског већa

50. седницa Градског већa

49. седницa Градског већa

48. седницa Градског већa

47. седницa Градског већa

46. седницa Градског већa

45. седницa Градског већa

44. седницa Градског већa

43. седницa Градског већa

42. седницa Градског већa

41. седницa Градског већa

40. седницa Градског већa

39. седницa Градског већa

38. седницa Градског већa

37. седницa Градског већa

36. седницa Градског већa

35. седницa Градског већa

34. седницa Градског већa

33. седницa Градског већa

32. седницa Градског већa

31. седницa Градског већa

30. седницa Градског већa

29. седницa Градског већa

28. седницa Градског већa

27. седницa Градског већa

26. седницa Градског већa

25. седницa Градског већa

24. седницa Градског већa

23. седницa Градског већa

22. седницa Градског већа

21. седницa Градског већа

20. седницa Градског већа

19. седницa Градског већа

18. седницa Градског већа

17. седницa Градског већа

16. седницa Градског већа

15. седницa Градског већа

14. седницa Градског већа

13. седницa Градског већа

12. седницa Градског већа

11. седницa Градског већа

10. седницa Градског већа

9. седницa Градског већа

8. седницa Градског већа

7. седницa Градског већа

6. седницa Градског већа

5. седницa Градског већа

4. седницa Градског већа

3. седницa Градског већа

2. седницa Градског већа

1. седницa Градског већа