Чланови Градског већа

др сци. мед. Горан Цветановћ
доктор медицинских наука
gradonacelnik@gradleskovac.org
016/200-804
др Лидија Димитријевић
доктор медицине
zamenik@gradleskovac.org
016/200-806
Горан Вукадиновић
дипломирани економиста
goran.vukadinovic@gradleskovac.org
016/200-807
Жарко Богатиновић
дипломирани инжењер пољопривреде
zarko.bogatinovic@gradleskovac.org
016/200-802
Милан Пешић
дипломирани економиста
milan.pesic@gradleskovac.org
016/200-804
Јованa Ивановић
мастер економије
jovana.ivanovic@gradleskovac.org
016/200-829
Мр Бранкица Стаменковић
магистар географије
brankica.stamenkovic@gradleskovac.org
016/200-861
Александар Пејчић
доктор наука спорта и физичке културе
aleksandar.pejcic@gradleskovac.org
016/200-833
Љиљана Илић
економиста
ljiljana.ilic@gradleskovac.org
016/200-804
Александра Стојановић
дипломирани филолог
aleksandra.stojanovic@gradleskovac.org
016/200-805
Марија Рајковић
мастер професор српског језика и књижевности
marija.rajkovic@gradleskovac.org
016/200-805
Зоран Бранковић
мастер инжењер грађевинарства
zoran.brankovic@gradleskovac.org
016/200-833
Јелена Миљковић
мастер правник унутрашњих послова са положеним правосудним испитом
jelena.miljkovic@gradleskovac.org
016/200-833