Чланови градског већа

др сци. мед. Горан Цветановћ
доктор медицинских наука
gradonacelnik@gradleskovac.org
016/200-804
др Лидија Димитријевић
доктор медицине
zamenik@gradleskovac.org
016/200-807
Андрија Атанасковић
професор физичког васпитања
andrija.atanaskovic@gradleskovac.org
016/200-801
Жарко Богатиновић
дипломирани инжењер пољопривреде
zarko.bogatinovic@gradleskovac.org
016/200-802
Александра Павловић
мастер правник унутрашњих послова
aleksandra.pavlovic@gradleskovac.org
016/200-826
Јованa Ивановић
мастер економије
jovana.ivanovic@gradleskovac.org
016/200-829
Бранкица Стаменковић
магистар географије
brankica.stamenkovic@gradleskovac.org
016/200-802
Александар Пејчић
доктор наука спорта и физичке културе
aleksandar.pejcic@gradleskovac.org
016/200-833
Љиљана Илић
економиста
ljiljana.ilic@gradleskovac.org
016/200-804
Стефан Китановић
мастер економије
stefan.kitanovic@gradleskovac.org
016/200-807
Сања Милошевић
мастер дефектологије
sanja.milosevic@gradleskovac.org
016/200-802
Зоран Бранковић
мастер инжењер грађевинарства
zoran.brankovic@gradleskovac.org
016/200-804
Јелена Миљковић
мастер правник унутрашњих послова са положеним правосудним испитом
jelena.miljkovic@gradleskovac.org
016/200-833