Одељење за послове Скупштине града и Градског већа

Адреса

Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац

Е-пошта

uprava@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 200-829
+381 16 200-828

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за послове скупштине града и Градског већа обавља послове који се односе на:
 •  стручне, аналитичке, информатичке, организационе и административно-техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града, Градског већа и њихових радних тела, рад градоначелника, заменика градоначелника, председника Скупштине, заменика председника Скупштине и секретара Скупштине;

 • послове везане за сва именована и изабрана лица;

 • обраду и чување изворних аката о раду Скупштине, Градског већа, градоначелника и његовог заменика, као и председника Скупштине, његовог заменика и секретара Скупштине;

 • стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана;

 • послове поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја уз комплетну примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности;

 • уређење и издавање Службеног гласника града;

 • координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града;

 • праћење прописа и законитости одлука и аката које усваја Скупштина града и органи скупштине;

 • припрему информација и званичних саопштења;

 • послове који се односе на правилну примену Закона о Агенцији за борбу против корупције;

 • штампање материјала за органе Града;

 • послове протокола за потребе Скупштине, Градског већа, градоначелника и председника Скупштине;

 • послове видео и аудио преноса седница;

 • одржавање система у салама за одржавање седница;

 • послове развоја и одржавања апликација електронске управе;

 • стручне, организационе, административне и техничке послове за потребе Радне групе за регулаторну реформу;

 • администрацију Електронског регистра административних поступака;

 • развој, администрацију и одржавање интернет презентације града Лесковца;

 • послове везане за стручну помоћ одборницима и осталим изабраним, именованим и постављеним лицима;

 • израду аката из надлежности Скупштине града и Градског већа, Градоначелника и председника Скупштине;

 • послове у области остваривања сарадње са другим градовима и

 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.