Адресар

КОНТАКТ ЦЕНТАР ГРАДА – 016/213-213

 

ЈАВНА И ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

 ЈП Урбанизам и изградња

016/251-894, 016/245-819, 016/235-732, 016/213-009

direkcija@gradleskovac.org

Трг револуција 45/6

 ЈП „Дом“

016/212-351, 016/213-216

jpdom@gradleskovac.org

Лесковачки одред бр.4

ЈП „Пијаца“

016/234-241, 016/234-242

pijaca@gradleskovac.org

J.Бригада 100

ЈКП „Водовод“

016/245-108, 016213-211

office@vodovodle.rs

Пана Ђукића 14

ЈКП „Комуналац“

016/243-240, 016/255-913

komunalac@gradleskovac.org

Ј. Бригада 100

ЈКП „Топлана“

016/246-410, 016/246-401

toplanale@gmail.com

Лесковачки одред бр.4

ЈКП „Грделица“ – Грделица

016/342-60-90, 016/342-60-91

jkpgrdelica1@gmail.com

Грделица

ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац“

016/260-690, 016/215-260, 016/260-900

office@gas-leskovac.rs

Виљама Пушмана 33

 

 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Установа за спорт и физичку културу „Спортско-рекреативни центар Дубочица Лесковац“

016/241-415, 016/243-901, 016/244-013

srcdubocica@yahoo.com

Влајкова бр.152

 

 

УСТАНОВЕ – ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Предшколска установа „Вукица Митровић“

016/255-366, 016/244-130

vukicamitrovich@open.telekom.rs

Масариков Трг С12/1

Центар за економику домаћинства „Даница Вуксановић“

016/212-890, 016/233-360

centar.ekonomika@gmail.com

Партизанска бр.7

Народни музеј

016/241-257, 016/212-975

nmleskovac@gmail.com

Стојана Љубића 14

Историјски архив

016/216-996

arhivle@ptt.rs

Др Раде Свилара бр.25

Народна библиотека „Радоје Домановић“

016/315-00-80,016/315-00-81, 016/315-00-83

nbleskovac@nbleskovac.org.rs

Булевар Ослобођења 61.

Народно позориште

016/236-333, 016/313-000, 016/232-592

uprava.pozoriste@gmail.com

Косте Стаменковића 22

Центар за социјални рад

016/252-494, 016/234-191

centarle@ptt.rs

Косте Стаменковића 6

Центар за стручно усавршавање у образовању

016/214-555

csuleskovac@gmail.com

Лесковачког Одреда бр.6

 

 

УСТАНОВЕ – ЗДРАВСТВО

Дом Здравља

016/233-701, 016/251-244, 016/252-759

uprava@dzleskovac.com

Светозара Марковића 116

 

 

УСТАНОВЕ – КУЛТУРА И ТУРИЗАМ

Лесковачки културни центар

016/212-897, 016/248-302,016/212-991

lkc@gradleskovac.org

Булевар Ослобођења бр.106

Дом културе – Брестовац

016/782-214

domkulturebrestovac@gmail.com

Брестовац

Дом културе – Вучје

016/342-73-62

dkvucje@gmail.com

Вучје

Дом културе – Грделица

016/342-61-17

dkgrdelica@open.telekom.rs

Грделица

Дом културе – „Тихомир Ракић Вељко“ Печењевце

016/791-003

dkpecenjevce@yahoo.com

Печењевце

Дом културе Рома – Лесковац

016/212-264

domkultureroma@gmail.com

Зеке Буљубаша бб

Туристичка организација Лесковац

016/233-361, 016/233-360

tol@gradleskovac.org

Масариковтрг бб

 

 

АГЕНЦИЈЕ И ФОНДОВИ

Управни одбор Фонда за развој пољoпривреде

016/216-961

office@aler.rs

Трг револуција 45/2

 Фонд за заштиту животне средине

016/237-171

ekologija@gradleskovac.org

Трг револуција 45/2

 

 

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам

016/212-774, 016/251-964

urbanizam@gradleskovac.org

Трг револуције 45/6

Одељење за инспекцијске послове

016/212-704, 016/213-197, 016/241-718

inspekcija@gradleskovac.org

Трг револуције 45/7

Одељење за финансије

016/246-219, 016/246-318, 016/212-419

finansije@gradleskovac.org

Трг револуције 45/5

Одељење за имовинско правне послове и имовину

016/244-406, 016/255-972, 016/253-011

imovina@gradleskovac.org

Трг револуције 45/5

Одељење за привреду и пољопривреду

016/245-517, 016/212-295, 016/245-307

privreda@gradleskovac.org

Трг револуције 45/7

Одељење за друштвене делатности и локални развој

016/213-984, 016/216-270, 016/213-480

drustvene.delatnosti@gradleskovac.org
socijalno@gradleskovac.org

Трг револуције 45/1

Одељење за заштиту животне средине

016/237-170, 016/237-171, 016/237-177

ekologija@gradleskovac.org

Трг револуције 45/2

Одељење за општу управу и заједничке послове

016/200-831, 016/200-832, 016/200-862, 016/200-813, 016/200-820

opsti.poslovi@gradleskovac.org

Пана Ђукића 9-11

Одељење за послове скупштине града и Градског већа

016/200-829, 016/200-828

uprava@gradleskovac.org

Пана Ђукића 9-11

Одељење за општу управу и заједничке послове, Одсек за пружање услуга грађанима –Градски услужни центар

016/215-631, 016/215-664, 016/213-946

usluzni.centar@gradleskovac.org

Трг револуције 45

Одељење за јавне набавке

016/215-990, 016/215-088

javne.nabavke@gradleskovac.org

javnenabavke@sbb.rs

Трг револуције 33/4

 

 

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Градско јавно правобранилаштво

016/253-930

pravobranilastvo@gradleskovac.org

Косте Стамбнковића бр.16