Генерални урбанистички план

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЛЕСКОВЦА ДО 2032. ГОДИНЕ (Сл. гласник града Лесковца бр. 35/22)

Важни циљ просторног развоја јесте да Лесковац оствари своју улогу у ширем и сопственом окружењу и искористи предност свог положаја, да поштује сопствену традицију и усклади је са савременим принципима развоја. Као центар свог метрополитенског подручја, Лесковац треба да обезбеди свакодневне потребе становништва, које му гравитира. 

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН можете преузети овде.