Савет за развој града

Списак чланова Привредног савета 2021

Решење о именовању чланова Савета за развој 2021

Решење о разрешењу чланова Савета за развој 2021

ПОЗИВ ЗА 43. СЕДНИЦУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2020

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2019

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2019

Списак чланова Привредног Савета 2019

ПОЗИВ ЗА 38. СЕДНИЦУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОЗИВ ЗА 39. СЕДНИЦУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПОЗИВИ ЗА СЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 

Позив за 45. седницу Савета за развој града Лесковца

Позив за 46. седницу Савета за развој града Лесковца

Позив за 47. седницу Савета за развој града Лесковца

Позив за 48. седницу Савета за развој града Лесковца

СЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

47. седница Савета за развој града Лесковца

46. седница Савета за развој града Лесковца

45. седница Савета за развој града Лесковца

44. седница Савета за развој града Лесковца

43. седница Савета за развој града Лесковца

42. седница Савета за развој града Лесковца

41. седница Савета за развој града Лесковца

40. седница Савета за развој града Лесковца

39. седница Савета за развој града Лесковца

38. седница Савета за развој града Лесковца

37. седница Савета за развој града Лесковца

36. седница Савета за развој града Лесковца

35. седница Савета за развој града Лесковца

34. седница Савета за развој града Лесковца

33. седница Савета за развој града Лесковца

32. седница Савета за развој града Лесковца

31. седница Савета за развој града Лесковца

30. седница Савета за развој града Лесковца

29. седница Савета за развој града Лесковца

28. седница Савета за развој града Лесковца

27. седница Савета за развој града Лесковца

26. седница Савета за развој града Лесковца

25. седница Савета за развој града Лесковца

24. седница Савета за развој града Лесковца

23. седница Савета за развој града Лесковца

22. седница Савета за развој града Лесковца

21. седница Савета за развој града Лесковца

20. седница Савета за развој града Лесковца

19. седница Савета за развој града Лесковца

18. седница Савета за развој града Лесковца

17. седница Савета за развој града Лесковца

16. седница Савета за развој града Лесковца

15. седница Савета за развој града Лесковца

14. седница Савета за развој града Лесковца

13. седница Савета за развој града Лесковца

12. седница Савета за развој града Лесковца

11. седница Савета за развој града Лесковца

10. седница Савета за развој града Лесковца

9. седница Савета за развој града Лесковца

8. седница Савета за развој града Лесковца

7. седница Савета за развој града Лесковца

6. седница Савета за развој града Лесковца

5. седница Савета за развој града Лесковца

4. седница Савета за развој града Лесковца

3. седница Савета за развој града Лесковца

2. седница Савета за развој града Лесковца

1. седница Савета за развој града Лесковца