ГИС

Kорисницима је омогућено коришћење веб ГИС апликација и приступ делу ГИС базе града Лесковца:

Апликације за презентацију браунфилд локација, која је део Пројекта којег је подржао Европски Прогрес, кроз сарадњу са Градом Лесковцем, која ће бити проширена презентацијом гринфилд локацијама и приказом планираних радних зона у оквиру обухвата Просторног плана града Лесковца.

Приступ можете остварити ОВДЕ

Апликације за приказ и јавни приступ важећој планској документацији на којој је презентован ГУП града Лесковца, а до краја 2017. се очекује презентација остале планске документације.

Приступ можете остварити ОВДЕ.

Пројекат финансира Европска Унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.