Одељење за финансије

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

finansije@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 246-219
+381 16 212-419
+381 16 246-318

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за финансије обавља послове који се односе на:
 • израду нацрта Одлуке о буџету града Лесковца и нацрта Одлуке о завршном рачуну града Лесковца;
 • израду прописа које доносе остале градске управе а тичу се области финансија;
 • припрему прописа из области финансија, које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;
 • контролу захтева за плаћање, плаћања и праћење извршења буџета града;
 • обезбеђење средстава за финансирање корисника буџета града;
 • материјално и финансијско пословање градских управа, фондова и месних заједница;
 • обезбеђење средстава за делатности који се финансирају из буџета и вођење рачуноводствених послова;
 • послови благајне и ликвидатуре;
 • управљање јавним дугом;
 • локалну пореску администрацију (утврђивање, контрола и наплата локалних изворних прихода);
 • контролу програма и планова јавних и јавно комуналних предузећа и праћење њиховог извршења;
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Адреса:

16000 Лесковац, Трг Револуције 45/5

Телефони:

016/212-007, 016/242-624

Факс:

016/212-007

Е-маил:

lpaleskovac@gmail.com