Примена Закона о заштити узбуњивача

Поступак унутрашњег узбуњивања почиње достављањем информација послодавцу, односно лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем.

 Достављање информација у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се лицу овлашћеном за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

 Достављање информација у вези са унутрашњим узбуњивањем врши се писмено или усмено.

Информације у вези са унутрашњим узбуњивањем можете послати попуњавањем контакт форме: