Редовне исплате из градског буџета за трошкове образовних установа

Из буџета Града Лесковца данас је на име текућих трошкова образовних установа на територији града исплаћен износ од 2.835.051,96 динара. Од тог износа, за редовне трошкове основних и средњих школа исплаћено је 1.058.842 динара, док је за трошкове Предшколске установе „Вукица Митровић“ исплаћено 1.776.209,98 динара.

Град Лесковац наставља да без дана кашњења измирује све своје обавезе како би све установе, одељења Градске управе, јавна и јавно комунална предузећа могли несметано да функционишу и пружају услуге из домена своје надлежности. Стање на рачуну на данашњи дан је 630 милиона динара.

Поделите