Планска документација на подручју града Лесковаца
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
У ПРИМЕНИ
Просторни план града  
Генерални урбанистички план
План генералне регулације 
План детаљне регулације 
Урбанистичко – техничка документацијa У ПРОЦЕДУРИ
Просторни план града
Генерални урбанистички план
План генералне регулације
План детаљне регулације
Урбанистичко –техничка документацијa