Из буџета града Лесковца данас је исплаћено 110.617.193,92 динара за плате запослених у јавном сектору и за услуге ЈКП Комуналац

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума у износу од 110.617.193,92 динара за плате запослених код директних и индиректних корисника буџета и за услуге ЈКП Комуналац.

За плате је исплаћено 100.099.279,81 динара, док је за услуге одржавања чистоће, јавних тоалета и зоохигијене исплаћено 10.517.914,04 динара.

Подсетимо, плате запослених у јавном сектору се сада исплаћују редовно, до 20. у месецу, док су пре касниле и по неколико месеци. Град редовно измирује и остале обавезе, укључујући и оне према предузећима зта пружање услуа како би се рад истих обављао несметано и адекватно.

На рачуну буџета града данас је 689,7 милиона динара и поред наведених и осталих редовних исплата.

Поделите