Град Лесковац активно ради на отклањању последица поплава

Територију града Лесковца су на почетку текућег месеца погодиле обилне падавине које су изазвале поплаве и појаву бујичних вода на територији месних заједница Печењевце, Чекмин, Липовица, Подримце, Душаново, Белановце и Карађорђевац.

Због стања у наведеним месним заједницама Штаб за ванредне ситуације града Лесковца је у истима прогласио ванредну ситуацију, те су субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у сарадњи са Градском управом града Лесковца, Одељењем за општу управу и заједничке послове, поступили по наредби Штаба и започели санацију штете на поплављеном подручју и спровођење мера цивилне заштите у циљу заштите и спасавања грађана, материјалних, културних и других добара.

Решењем Градског већа града Лесковца формирана је Комисија за процену штете на стамбеним, помоћним и привредним објектима и инфраструктури, као и Комисија за процену штете на пољопривредном земљишту, пољопривредним културама, механизацији и опреми за рад и на сточном фонду. Ове комисије активно раде на терену и у обавези су да извештај са записником о причињеној штети поднесу Градском већу града Лесковца.

Град Лесковац у сарадњи са предузећима, установама, одељењима ГУ и изабраним субјектима посвећено ради на отклањању последица изазваних поплавама.

Територија Печењевца била је најугроженија, будући да је вода ушла у преко стотинак домаћинстава која се налазе поред тока Шаранице, па се радило на испумпавању воде из стамбених, помоћних објеката и дворишта, као и бунара од стране месне заједнице и Одељења за општу управу и заједничке послове, запослених који раде на пословима цивилне заштите. Дезинфекцију бунара, објеката и дворишта вршио је Завод за јавно здравље Лесковац.  

ЈКП Водовод и ЈКП Грделица цистернама свакодневно довозе воду за пиће. ЈКП Комуналац и ЈКП Грделица су радили на чишћењу улица од муља и прању улица, док је PWW износио кабасти отпад. Ангажована је и механизација приватних фирми, субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, на чишћењу и утезању бедема на Шараници и продубљивању корита, у сарадњи са Одељењем за привреду и пољопривреду. Извршено је и сузбијање комараца који су се појавили након поплавног таласа замагљивањем. Саниран је и атарски пут уз бедем Шаранице. Рађено је измуљавање бунара, при чему је Град Лесковац, по хитном поступку набавио две потапајуће муљне пумпе за ове намене. Приликом испумпавања воде коришћене су четири пумпе за испумпавање воде, као и опрема Министарства унутрашњих послова Сектора за ванредне ситуације у Лесковцу. Такође, на терену су и сушилице влаге, које помажу да се поплављене просторије брже oсуше. У Печењевцу је саниран и прилаз Ромском гробљу.

У Липовици јe ЈКП Комуналац очистио канал кроз село, а за мештане је обезбеђена цистерна са водом за пиће, док је у Чекмину урађена санација пута.

У Карађорђевцу, Душанову, Подримцу и Белановцу се радило на чишћењу канала и путних јаркова, као и санацији пропуста, и тај посао је још увек у току.

Ради спречавања плављења насељеног места Прибој радило се на уређењу канала, пропуста и бедема кроз ово место. Овим је решена последња проблематична тачка која је годинама уназад правила проблеме кад наиђу велике падавине.

Последице  бујичних вода саниране се и у Кукуловцу, где је уређен део канала и путног јарка кроз село и вршила се санација и уградња пропуста на четири локације.

У јуну месецу поплавним таласом било је погођено и село Власе, где се радило на прочишћавању канала кроз село и испумпавању воде из дворишта и појединих стамбених објеката, прање улица, а за становништво је била обезбеђена цистерна са здравом пијаћом водом. Такође, извршена је и дезинфекција поплављених површина у овом месту.  

Такође, радило се и на чишћењу дела путних јаркова у Горњем Трњану. На територији месне заједнице Моше Пијаде, као и у Бобишту и Вучју, чишћени су улични сливници од нагомиланог муља и песка, који су се појавили услед обилних падавина на малој површини.

Град Лесковац се захваљује свима на помоћи и разумевању у овим тешким ситуацијама, посебно мештанима, Саветима месних заједница, Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације и запосленима који се баве пословима цивилне заштите у Градској управи града Лесковца, као и субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање.

Поделите