Уређење простора иза Технолошког факултета

Протеклог викенда Град Лесковац је, у сарадњи са надлежним службама, спровео уређење простора између улица Илије Стреле и Николе Скобаљића.

На наведеној локацији се налази уређени паркинг, изграђен 2014. године, а остатак простора, имајући у виду да се налази у центру града, се такође користи за паркирање, од стране станара околних зграда, али и као јавни паркинг.

Радовима који су изведени извршено је профилисање терена грејдером и ваљком, уз насипање појединих делова шљунком. У плану је, након решења имовинско правних односа, додатно уређење овог простора и израда проејктно-техничке документације којим би, осим паркирања, биле предвиђене пешачке стазе и платои, дефинисање и уређење зелених површина и решен проблем одвођења атмосферских вода.

Поделите