Исплате из буџета града за обавезе школа према ЈКП Топлана и за замену портала на објекту Народне библитотеке Лесковац

Из буџета града Лесковца данас је исплаћено 2.334.917,00 динара за трошкове образовних установа на територији града. Средства су исплаћена за редовне обавезе које школе имају према Јавно комуналном предузећу Топлана.

Лековац редовно измирује све обавезе основних и средњих школа на територији града како би оне несметано функционисале, а ученицима, наставном и ненаставном особљу омогућио пријатан боравак у школским објектима.

Такође, данас је и сума од 1.901.400,00 динара из буџета опредељена за другу фазу замене портала на објекту Народне библиотеке Лесковац.

Поделите