Редовне исплате из буџета града Лесковца

Данас је из градског буџета за функционисање удружења и услуге које пружају исплаћено укупно 2.772.095 динара.

Удружењу Партнерски за образовање исплаћено 1.686.062 за пружање услуге Лични пратилац, Удружењу дистрофичара Јабланичког округа исплаћено је 332.000 динара, док је за Удружење МНРО опредељена сума од 754.023 динара.

Данас је исплаћено и 325.390 динара за функционисање политичких странака. За те намене на годишњем нивоу издваја се 4.140.000 динара.

Град Лесковац редовно измирује све своје обавезе и обезбеђује средства за рад и функционисање свих субјеката који се финансирају или суфинансирају из градског буџета.

Поделите