Редовне исплате из градског буџета

Данас је из градског буџета на име трошкова превоза за запослене у основном и средњем образовању исплаћен износ од 4.632.517 динара, чиме су измирене све досад доспеле обавезе по том основу. За редовне трошкове у области образовања данас је исплаћено још 914.677,22 динара.

Истовремено, из буџета града Лесковца исплаћено је и 3.867.744,34 динара на име редовних трошкова за одржавање јавне хигијене ЈКП Грделица.

Град Лесковац наставља да без дана кашњења измирује све своје обавезе, како према запосленима, тако и све оне које доспеју у ЦРФ-у. У градском буџету се на данашњи дан налази 730 милиона динара.

Поделите