Исплате за радове, накнаде породиљама, јубиларне награде

Данас је за једнократну помоћ породиљама исплаћено 550 хиљада динара. Помоћ је исплаћена за 51 породиљу.

Град Лесковац редовно врши исплату помоћи за породиље и запосленима једнократно исплаћује 10 хиљада динара, а незапосленима 20 хиљада динара.

Истовремено, данас је исплаћена и прва привремена ситуација за изградњу цевовода и резервоара за воду у Печењевцу у износу од 8.515.331 динара.

Подсетимо, укупна вредност ове инвестиције је 38,4 милиона динара, и обухватиће изградњу цеводода у дужини од 1590 метара и резервоара за воду запремине 500 метара кубних. Изградњом главног довода и разводне мреже у свим селима у овом крају ће се трајно решити проблем водоснабдевања здравом пијаћом водом.

Износом од 584.000 динара исплаћене су и јубиларне награде запосленима у Спортско рекреативном центру Дубочица.

И поред измирења свих обавеза, на рачуну града Лесковца данас се налази 727 милиона динара.

Поделите