Компанија ПВВ исплатила 12,7 милиона граду Лесковцу

Компанија ПВВ је по основу Уговора о обављању комуналних делатности уплатио 12.671.358 динара а по основу накнаде за одлагање чврстог комуналног отпада на Регионалну санитарну депонију са територија општина суоснивача. Предметна накнада се плаћа на годишњем нивоу.          

Подсетимо ПВВ и део остварене добити исплаћује оснивачима, а граду Лесковцу као суоснивачу припада добит у износу од 54.226.955,67 динара. Компанија ПВВ је прошле године прву рату исплатила Граду Лесковцу у износу од 27.113.477,83 динара, док ће друга рата, у износу од 27.113.447,84 динара бити измирена у наредном периоду.

Поред уплата у буџет града, подсетимо и да град Лесковац, као што је више пута наведено, редовно измирује све своје обавезе. Данас је удружењу „Партнерски за образовање“ град исплатио 3,3 милиона динара за пружање услуге „лични пратилац детета“.

Стање у буџету на данашњи дан износи 722 милиона динара.

Поделите