Акција системске дезинсекције и дератизације

У складу са донетим Програмима за 2023. годину, Одељење за заштиту животне средине и Одељење за привреду и пољопривреду, Градске управе града Лесковца, спровешће Акцију системске дезинсекције и дератизације на територији града Лесковца.

Акција спада у групу превентивних мера у циљу спречавања појаве заразних болести код становника.

Реализација Акције поверена је „Racom92“ д.о.о. Београд, као најбољем понуђачу, а стручну контролу и надзор вршиће овлашћена стручна установа „Институт за јавно здравље Врање“.

Акција ће почети 31.05.2023. године и обухвата:

Дератизацију:

 • Канализациона мрежа – шахте
 • Јавне и зелене површине
 • Гробља
 • Приобаље река Ветернице
 • Депоније
 • Нехигијенска насеља
 • Пословне и помоћне градске просторије
 • Колективно становање – подрумске просторије

Дезинсекцију:

 • Сузбијање ларви комараца стајаћих вода – канала и бара,
 • Сузбијање одраслих форми комараца – замагљивање по Плану маршруте,
 • Сузбијање крпеља на јавним и зеленим површинама,
 • Дезинсекција колективног становања,
 • Пословне и помоћне Градске просторије.

Сузбијање ларви комараца вршиће се у преподневним часовима, а замагљивање одраслих форми у касним вечерњим часовима, о чему ће грађани и Пчеларска удружења бити благовремено обавештавана три дана пре извођења третмана, путем локалних медија.

Обавештавање о Акцији ће се вршити и лепљењем плаката на видљивим местима, на свим локацијама које ће бити третиране.

У Акцији ће учествовати представници Градске управе, Одељења за заштиту животне средине и Одељења за привреду и пољопривреду.

Поделите