Исплаћена једнократна помоћ корисницима социјалне заштите и редовни трошкови за област образовања

Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом.

Из буџета града Лесковца исплаћена су средства за једнократну помоћ корисницима социјалне помоћи у укупном износу од 1.107.599,46 динара.

Поред области социјалне заштите, данас су средства била усмерена и ка измирењу редовних трошкова за област образовања у износу од 2.351.188,76 динара.

И поред измирења свих редовних обавеза, данас се у буџету града Лесковца налази 912 милиона динара.

Поделите