Редовне исплате из буџета града

У оквиру редовних исплата из буџета града Лесковца данас је за сервисирање трошкова у области образовања издвојено 5.111.103 динара, док је за трошкове Спортско рекреативног центра Дубочица исплаћено 1.006.876,58 динара.

Такође, за област социјалне заштите данас је исплаћено 1.212.687,62 динара, у оквиру којих је 503.352,73 динара намењених Центру за социјални рад за услугу превоза деце ометене у развоју и њихових пратилаца (родитеља или старатеља). Ову услугу користи око сто корисника са територије града Лесковца и за њу се на годишњем нивоу издваја 4,5 милиона динара.

И поред редовног измиривања свих обавеза, на рачуну града Лесковца налази се износ од 793.652.125,24 динара.

Поделите