Конституисан Савет за безбедност града

Јуче је у сали Градског већа одржана прва, конститутивна седница Савета за безбедност града Лесковца.

Седници је председавао Зоран Бранковић, члан Градског већа, председник Савета, и Оливер Антанасијевић, заменик председника Скупштине града Лесковца, заменик председника.

Чланови Савета су изабрани на период од четири године.

У оквиру Савета је формирана радна група од седам чланова, чији ће задатак бити прикупљање  информација од надлежних органа и организација по питању безбедности на територији града, идентификовање ставова и кључних проблема грађана, утврђивање приоритета по питању безбедности у областима безбедносне заштите лица и имовине, малолетничке делинквенције, јавног реда, комуналног реда, спречавања дискриминације, заштите животне средине и безбедности саобраћаја, и сачињавање предлога Анализе стања безбедности на територији града.

Анализа стања безбедности на територији града Лесковца даће адекватну подлогу за израду Стратегије која ће допринети побољшању или задржавању безбедности на адекватном нивоу, као и за израду Акционог плана примене Стратегије, што су уједно и наредни кораци у раду Савета за безбедност града Лесковца.

Поделите