За услугу „Лични пратилац“ данас исплаћено 1,9 милиона динара

Локална самоуправа града Лесковца преко надлежних служби и Центра за социјални рад активно спроводи мере, пројекте и програме који су усмерени ка побољшању и унапређењу области социјалне заштите.

Правилно и одговорно располагање буџетским средствима је резултовало редовним исплатама обавеза које Град има према директним и индиректним корисницима буџетских средстава.

С тим у вези, данас је из буџета града исплаћено 1.904.000 динара за услугу лични пратилац детета коју обавља лиценцирани пружилац услуге „Партнерски за образовање“. Услуга је намењена деци са посебним потребама која по мишљењу интерресорне комисије не могу сама да иду у школу и која не могу сама да савладају градиво у школи.

Град Лесковац ће наставити да ради на спровођењу одговорне социјалне политике и убудуће.

Поделите