Редовне исплате из буџета града Лесковца

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума од 11.105.047,77 динара.

Од те суме 2.520.733,76 динара исплаћено је за редовне трошкове у области образовања, док је 112.629,25 динара опредељено за исте намене у области културе.

Износ од 7.331.484,4 динара исплаћен је ЕПС-у и то за трошкове јавне расвете за 4.  месец, затим за Градску управу и за градски стадион.

За Туристичку организацију Лесковац исплаћена је сума од укупно 1.140.200,36 динара за редоне трошкове функционисања.

 Са редовним исплатама из буџета града Лесковца наставиће се и у наредном периоду.

Поделите