Исплата на име зарада запосленима у Градској управи, Градском правобранилаштву, ЦСУ, ТОЛ, СРЦ Дубочица

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 76.840.827 динара на име зарада запосленима у Градској управи града Лесковца, Градском правобранилаштву, Центру за стручно усавршавање у образовању, Туристичкој организацији Лесковац, Спортско рекреативном центру Дубочица.

Град Лесковац одговорним управљањем финансијама обезбеђује редовну исплату зарада запосленима до 20. у месецу што директно утиче на квалитет пружених услуга грађанима, док се кроз транспарентност рада омогућава грађанима да прате како се њихов новац троши.

Поделите