Изградња потпорног зида и уређење дела корита реке Шаранице у току

Град Лесковац, почев од 2012. године, редовно доноси  Оперативне планове одбране од поплава за воде другог реда. Плановима се одређују радови на чишћењу и регулацији пропуста, водотокова, растеретних и одводних канала, као и превентивни радови на критичним деоницама. За ове радове Град је за период  2012 – 2023. године, издвојио око 145 милиона динара, не рачунајући радове на растеретном каналу Туловске реке који су вредни 37,5 милиона динара.

Данас је градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић са сарадницима обишао радове на изради потпорног зида и уређењу дела корита реке Шаранице у дужини од Л=90 м, у зони мостова, у Печењевцу, за шта је из буџета опредељена сума од 20,1 милион динара.

Милан Поповић, шеф Одељења за општу управу и заједничке послове, рекао је тим поводом:

„Град настоји да сваке године повећава новчана средства из Буџета за ову област, а све у циљу редовног одржавања постојећих водотока и спречавања настајања поплава и превентивног ублажавања последица њиховог деловања. За текућу, 2024. годину, оперативним планом су предвиђени радови на 13 локације у укупној вредности од 41.954.268,42 динара.“

Говорећи о конкретним радовима, рекао је:

„На основу спроведеног поступка јавне набавке, са понуђачем закључен је Уговор о извођењу радова на пословима водопривреде по локалном Оперативном плану за одбрану од поплава за 2024. годину. Радове изводи „ХСВ“ ДОО Власотинце.“

Раде Велинов, шеф Одељења за привреду и пољопривреду, рекао је да се изводе радови на још два моста, радови на другој локацији су у завршној фази и кренуло се са овом локацијом, на овај начин врши се регулација самог профила корита реке, повећава се пропусна моћ самог корита, штите мостови и саобраћајнице на истом.

„У завршној фази су радови на Рударском каналу, то је деоница од железничке пруге према касарни Јужни логор, КО Братмиловце површина тог канала је 2 км, врше се радови на прихватним каналима у КО Власе према Горњем и Доњем Трњану и Горњем и Доњем Синковцу до хисарског канала, 4,8 км је деоница. У Доњој Слатини ова утврда је завршена пре пар дана, тако да сви радови у складу са оперативним планом иду планираном динамиком.“

Поделите