Исплата за једнократне новчане помоћи корисницима Центра за социјални рад, једнократне помоћи породиљама и Артемиди за персоналне асистенте

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено укупно 3.940.299 динара на име једнократне новчане помоћи корисницима Центра за социјални рад, једнократне помоћи породиљама и Артемиди за персоналне асистенте.

Град Лесковац континуирано и одговорно спроводи мере обухваћене системом социјалне заштите, те редовно исплаћује средства опредељена за ову област.

Поделите