Обавештење Локалне пореске администрације

Градска управа града Лесковца – Одељење за финансије – Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да je почев од 01.04.2024.године омогућена услуга подношења и издавања е-уверења преко портала Локалне пореске администрације – lpa.gov.rs

На овај начин Градска управа града Лесковца иде у корак са процесима дигитализације јавне управе и омогућавања грађанима бржег и лакшег остваривање права из своје надлежности, без одласка на шалтере Локалне пореске администрације.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Поделите