Исплате из буџета за породиље, ХЕЛП…

Данас је из буџета града исплаћена сума од 1.900.000 динара за 73 породиље на име једнократне новачане помоћи коју Град Лесковац редовно измирује и то по 20.000 динара за све запослене и по 40.000 динара за све незапослене породиље. Подсећамо и да је недавно започето суфинансирање пренаталних тестова, што је новина у спровођењу пронаталитетних мера.

Такође, данас је исплаћено и 3.515.721 динара на име споразума о сарадњи са немачком организацијом ХЕЛП. Почетком текућег месеца градоначелник Цветановић је са представницима организације ХЕЛП уручио 12 уговора за подршку микро и малим бизнисима. Десет корисника добило је грант у износу од две хиљаде евра, док су два корисника, која су у обавези да запосле по једно лице, добила грант у износу од 3.600 евра.

Још 1.770.000 динара из буџета града опредељено је за услуге пројектовања саобраћајнице Раде Жунић.

Поделите