Редовне исплате за трошкове образовних установа

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума од 2.889.885,57 динара за редовне трошкове образовних установа и то за основно образовање износ од 1.604.927,71 динара, док је за средње образовањее 1.284.957,86 динара.

Подсетаћамо да је од око 400 милиона динара колико је некада износио укупан буџет за све нивое образовања, данас буџет за ову област износи 1.323.675.000 динара.

Енергетска санација школских објеката изведена је на многим објектима како централних школских зграда, тако и издвојених одељења, са улагањем од 280 милиона динара.

У више од 20 школа су побољшани санитарно-хигијенски услови, побољшана безбедност ученика постављањем ограда и изграђене су фискултурне сале и терени. Укупна сума издвојена за ове намене износи скоро 200 милиона динара.

Исплате за ову област, за редовне трошкове и функционисање школских објеката, као и обавезе локалне самоупрве према запосленима у просвети су увек редовне, без дана кашњења.

Поделите