Редовне исплате из буџета града Лесковца

Данас је из буџета града Лесковца исплаћена сума од 4.180.121,14 динара.

Од те суме за редовне трошкове функционисања школа на територији града исплаћено је 2.552.122,48 динара, након јучерашње исплате 900.357,18 динара за исте намене.

Истовремено, данас је издвојена сума од 434.887,49  динара за трошкове месних заједница, а 1.180.871,17 динара Јавно комуналном предузећу Топлана за пружање услуге грејања.

Поред свега наведеног, Град Лесковац је у Службеном гласнику огласио набавку противградних ракета.

И поред свега наведеног и свих редовних исплата, 435 милиона динара је данашње стање у буџету града.

Поделите