Исплаћени трошкови превоза и стални трошкови за Установу за одрасле и старије

Након јучерашњих измирења обавеза за трошкове превоза за запослене у области образовања и једнократне новчане помоћи корисницима Центра за социјални рад, данас су из буџета града Лесковца исплаћени трошкови превоза за запослене у Градској управи, запослене у установама културе, ПУ Вукица Митровић, Центру за социјални рад, Градском правобранилаштву, Туристичкој организацији Лесковац, СРЦ Дубочица, Центру за стручно усавршавање у образовању. Укупно је за те намене опредељена сума од 2.962.252,11 динара.

Такође, износ од 4.996.465,93 динара исплаћен је данас за сталне трошкове по уговору са Установом за одрасле и старије, институцији која је друга у Србији добила лиценцу за рад и подсетимо, 2017. године добила нови изглед потпуном реконструкцијом са 62 милиона динара.

Центар за стручно усавршавање је набавио компјутерску опрему вредности преко 1,2 милиона, ради се о средствима преко пројекта из Министарства просвете.

Све обавезе доспеле у ЦРФ се редовно измирују, захваљујући финансијској стабилности и са таквим одговорним руковођењем наставиће се и у наредном периоду.

Поделите