Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

Данас је у сали Скупштине града Лесковца одржана прва седница Штаба за ванредне ситуације ванредног карактера. Седницом је председавао командант Штаба др сци. мед. Горан Цветановић.

Са детаљним извштајем о хитном предузимању превентивних и оперативних мера заштите од пожара на отвореном простору присутне је упознао Ненад Симић, начелник Одељења за ванредне ситуације у Лесковцу.

На седници је усвојен Извештај Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуацији у Лесковцу о хитном предузимању превентивних и оперативних мера заштите од пожара  на отвореном простору где се субјектима система заштите и спасавања од пожара налаже се да предузму све превентивне мере заштите од пожара на отвореном простору из делокруга својих обавеза у овом систему, затим да се интензивно укључе надлежне испекцијске службе и друге службе у Граду Лесковцу и спроведе појачан инспекцијски надзор у циљу сузбијања пожара, да се организује обилазак свих насељених места ради упозоравања становништва, да се поштују законске одредбе о забрани спаљивања на отвореном простору. За спровођење ове активности могу се укључити повереници и заменици повереника цивилне заштите, стручно оперативни тимови за заштиту од пожара, Добровољна ватрогасна друштва, Комунална милиција, Градска управа града Лесковца, Одељење за општу управу и заједничке послове и др, да се Градска управа града Лесковца, Одељење за општу управу и заједничке послове, обиђе критичне локације где најчешће долази до пожара на отвореном, да се обезбеди непрекидно обавештавање становништа о наведеној ситуацији, да се провери спремност јавних комуналних предузећа.

Да Градска управа обезбеди штампање обавештења (плакат/флајер) и да се хитно организује њихово поставгвање на видним местима (пољопривредне апотеке, пумпе за гориво, школе, домови здравља, продавнице, угоститељски објекти, месне заједнице, месне канцеларије, зграде Градске управе и друга места). Затим, да Град Лесковац, Градска управа, сагледа могућност хитне набавке опреме и средстава за гашење почетних пожара на отвореном, којом би се опремиле јединице цивилне заштите опште намене ради њиховог евентуалног ангажовања, затим проверити спремност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање (спремност људства, исправност механизације која би се могла ангажовати у случају потребе на гашењу пожара на отвореном простору), интензивирати медијску кампању у циљу подизања свести грађана о последицама које могу настати услед појаве пожара на отвореном простору (локални медији радио и телевизија, друштвене мреже и други канали комуникације), успоставити контакт са Шумским газдинствима – ШГ Шума Лесковац и управама и свим удружењима грађана која могу учествовати у спровођењу превентивних мера и раног откривања пожара (удружења ловаца, планинара, извиђачи и др), сагледати и друге мере и активности које могу да допринесу реализацији овог задатка.

Поделите