Град Лесковац први у Србији суфинансира неинвазивне пренаталне тестове

Град Лесковац је проширио мере популационе политике. До сада нисмо наишли на податак да се у Републици Србији врши суфинансирање неинвазивних пренаталних тестова (у даљем тексту НИПТ) из градског буџета, што значи да је Лесковац пионир у читавој држави у овом сегменту пружања подршке трудницама. Идеја пружањa oваквог вида подршке реализована je с циљем ране детекције хромозомопатије и смањења компликација насталих услед инвазивних пренаталних тестова.

Све труднице које испуњавају критеријуме из правилника, могу доставити неопходну документацију у виду захтева током читаве године.

Захтев се подноси Градској управи – Одељењу за друштвене делатности и локални развој, а о испуњености услова за остваривање права на финансијску помоћ за НИПТ мишљење даје трочлана Комисија за остваривање права на финансијску помоћ за НИПТ.

Висина финансијске помоћи износи 20.000 динара, износ се рефундира једнократно.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 3.

Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за НИПТ су следећи:

–   трудница има држављанство Републике Србије;

– трудница има пребивалиште (боравиште за интерно расељена лица) на територији града Лесковца најмање годину дана пре дана подношења захтева;

– трудница у моменту подношења захтева има 35 и више година;

– трудница има лош налаз dabl и/или tripl теста;

– трудница или отац бебе имају оптерећену породичну анамнезу (имају потмство са генетским синдромима, или постоје гентски синдроми у директном линијском сродству до трећег степена код код труднице или оца бебе);

– трудница која је имала fmu/смрт плода у каснијој трудноћи;

– трудница са близаначком или вишеструком трудноћом;

– трудница са синдромом нестајаћег близанца;

– трудница која је имала три и више спонтаних побачаја.

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 5.

Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за НИПТ су:

– захтев за остваривање финансијску помоћ за НИПТ;

– уверење о држављанству Републике Србије труднице;

– уверење о пребивалишту труднице (боравишту за интерно расељена лица);

– фотокопија личне карте или одштампани подаци са електронске личне карте труднице;

– фотокопија платне картице или извод из банке са бројем рачуна труднице;

– Фотокопија медицинске документације којом се потврђују критеријуми из члана 3, става

1., тачке 4.-9.;

– Фотокопија медицинског извештаја урађеног НИПТ-а и фотокопија фискалног рачуна плаћеног НИПТ-а.

Цео Правилник можете преузети на званичном сајту Града Лесковца истакнутом у одељку банери.

Поделите