Исплата јубиларних награда у области основног и средњег образовања

Данас је град Лесковац на име јубиларних награда запосленима у области основног и средњег образовања исплатио суму од 33.738.550 милиона динара.

Запосленима у основном образовању исплаћено је 18.898.235 динара, док је сума намењена запосленима у средњем образовању 14.840.315 динара.

Поделите