Исплате из буџета за област социјалне заштите

Данас је из буџета града исплаћено 1.979.825,36 динара за област социјалне заштите и то за удружење Дистрофичара, за финансирање рада удружења МНРО, за услугу превоз пратиоца и интерресорне комисије.

Град Лесковац из буџета редовно исплаћује све обавезе доспеле у ЦРФ и наставиће и у наредном периоду са таквим функционисањем.

Поделите