Исплате из буџета за реконструкцију противградних станица и за област образовања

Данас је из буџета града исплаћена сума од 2.626.224 динара намењена за реконструкцију 7 противградних станица и то у следећим местима: Кумарево, Орашац, Велико Трњане, Бадинце, Доње Стопање, Прибој, Горина.

Поред тога, износ од 4.146.831,29 динара исплаћен је за редовне трошкове из области образовања.

Све доспеле обавезе у ЦРФ Локална самоуправа града Лесковца редовно измирује.

Поделите