Данас исплата из буџета у износу од 45.314.059 динара

Из буџета града Лесковца данас је исплаћено укупно 45.314.059 динара на име зараде запосленима у ПУ Вукица Митровић, редовних трошкова образовних установа, установа културе и месних заједница, накнада породиљама, путних трошкова запосленима у Градској управи, Народном позоришту за припрему представе.

Зараде запосленима у ПУ Вукица Митровић исплаћене су у износу од 31.517.772 динара, за путне трошкове запослених у ГУ, редовне трошкове наведених институција, накнаду за 38 породиља исплаћено је укупно 12.661.937 динара, док је позоришту за припрему предстојеће дечје представе исплаћено 1.134.350 динара.

Поделите