За породиље, ЈКП Комуналац и плате данас исплаћено 90,3 милиона динара

Данас је из градског буџета за сервисирање редовних обавеза исплаћено 90.321.530,91 динара.

Од те суме, 76.136.165,91 динара исплаћено је запосленима у Градској управи, Градском правобранилаштву, Туристичкој организацији Лесковац, Центру за социјални рад, Установи за одрасле и старије, као и запосленима у установама културе.

За ЈКП „Комуналац“ опредељен је износ од 13.575.365 динара.

Од те суме на име трошкова одржавања јавне хигијене опредељена је сума од 7.972.664 динара, одржавања јавних тоалета 602.363 динара, зоохигијене 1.703.403 динара, док је за поткресивање грана дрвећа исплаћена сума од 3.297.266 динара.

Истовремено, данас је исплаћена накнада за 43 породиље у износу од 610.000 динара. Све запослене породиље добиле су надокнаду у износу од 10 хиљада динара, док је за незапослене исплаћен износ од по 20 хиљада динара. Од почетка године за ову намену издвојено је 12.260.000 динара. Град Лесковац, у оквиру мера подршке породицама са децом, редовно и ажурно исплаћује једнократну помоћ породиљама. 

И поред редовног измирења свих обавеза, данас стање у буџету града Лесковца износи 897 милиона динара.

Поделите