Исплате из буџета града за средњошколце, за област образовања, пројекте, санитетска возила

Данас је из буџета града исплаћена сума од 11.500.000 динара на име исплате финансијске помоћи ученицима средњих школа у појединачном износу од 10 хиљада динара и то ученицима Гимназије, Музичке школе Станислав Бинички, Економске школе „Ђука Динић“.

Такође, исплаћена су сума од 2.980.973,77 динара на име редовних трошкова из области образовања.

Из буџета је исплаћен и износ од 1.883.333 динара за пројекат Развој омладинског и женског предузетнштва и пројекат Нова занња-нова шанса.

Сума од скоро 12 милиона динара исплаћена је данас и за набавку два санитетска возила за Дом здравља.

Поделите