Радионице на тему циркуларне економије у организацији Одељења за заштиту животне средине

Одељење за заштиту животне средине Градске управе града Лесковца реализује активности из Локалног плана управљања отпадом (2021-2030).

Једна од планираних активности је и транзиција на модел циркуларне економије кроз превенцију управљања отпадом и продужени животни век производа, као и јачање административних и институционалних капацитета у процес креирања политика и планова управљања отпадом, уз промоцију принципа и предности циркуларне економије.

У склопу реализације пројекта  „Продужени век трајања производа у циљу превенције стварања отпада“ биће организоване радионице и презентације о циркуларној економији за представнике привреде и јавно комуналних предузећа, Градске управе, Образовних институција и Удужења грађана и јавности.

Радионице обрађују значај и примену циркуларне економије, улогу планирања и сарадње у превенцији стварања отпада, трендове економског развоја града Лесковца кроз модел циркуларне економије, идеје за предлоге пројеката и изналажења извора финансирања, могућности смањења незапослености кроз едукације за зелена радна места и потенцијална сарадња са привредом и др.

Радионице се организују у просторијама Центра за стручно усавршавање у

образовању Лесковац, и то:

–       За представнике привреде, предузетника и јавно комуналних предузећа –

07.12.2023. године са почетком у 9 часова.

–       За представнике Градске управе града Лесковца – 07.12.2023. године са

почетком у 12 часова

–       За Удружења грађана и јавност – 08.12.2023. године, са почетком у 09

часова и

–       За представнике Основних школа – 08.12.2023. године, са почетком у 12

часова.

Одељење за заштитту животне средине упућујемо молбу и позив заинтересованој јавности и удружењима за тему циркуларне економије, да присуствују радионици која је намењена њима, а одржава се 08.12.2023. године са почетком у 09 часова.

Поделите