Председник привременог органа града Лесковца др сци. мед. Горан  Цветановић, чланови Бранкица Стаменковић, Стефан Китановић, Александар Ђуровић и Ненад Филиповић

Одлуком Владе Републике Србије распуштена је Скупштина града Лесковца и образован Привремени орган града Лесковца који ће обављати послове Скупштине града Лесковца и извршних органа града Лесковца.

Председник привременог органа је др сци. мед. Горан Цветановић,чланови Бранкица Стаменковић, Стефан Китановић, Александар Ђуровић, Ненад Филиповић.

На првој конститутивној седници Привременог органа усвојени су записници да 27. седнице Скупштине града и Свечане седнице поводом Дана града, као и са 93. седнице Градског већа.

Дневни ред прве конститутивне седнице Привременог органа града Лесковца састојао се од 12 тачака. Усвојен је Пословник привременог органа, донета је одлука о престанку мандата одборника Скупштине града, решења о престанку функције председника Скупштине, заменика председника Скупштине, разрешењу секретара Скупштине, разрешењу заменика секретара Скупштине, решење о престанку функције градоначелника града Лесковца, заменика градоначелника, престанку функције чланова Градског већа, решење о разрешењу помоћника градоначелника.

На овој седници је за секретара Привременог органа града Лесковца именован Зоран Вукшиновић, за заменика Владимир Бранковић.

Председник Привременог органа је свима честитао на именовању.

Поделите