Очишћена још једна депонијска предбрана на Калуђерској реци

Акумулација Барје на реци Ветерници, пројектована са приоритетном функцијом водоснабдевања становништва водом, напуњена је 1994. године и представља кључно извориште које се користи за водоснабдевање преко 90.000 становника са територије града Лесковца и 38 насељених места. Његова изградња обезбедила је здраву, хигијенски исправну воду многим будућим генерацијама.

Наш заједнички циљ јесте да одржимо квалитет воде акумулације Барје како би задржала своју основну функцију главног изворишта водоснабдевања града Лесковца. На овај начин направљен је додатни простор за нове количине наноса чиме ће се спречити његово уношење у акумулацију, што ће знатно утицати на побољшање квалитета воде, док се као крајњи резултат добија продужетак експлоатационог века саме акумулације Барје.

Године 2021. рађено је чишћење две преграде на реци Ветерници, а поред тих преграда изграђен је и пут поред вотокока који до тада није постојао, а прошле године је извршено чишћење две депонијске преграде на Црцавачком потоку код акумулације Барје. За инвестиционо одржавање у ове две године, односно чишћење тих преграда, уложено је око 28,7 милиона динара.

Поред тога, Град Лесковац у потпуности измирио обавезе по основу кредита за потребе финансирања Инвестиционог програма завршетка изградње водосистема „Барје“ у износу од 4 милиона евра у року.

У текућој години очишћена је депонијска преграда-предбрана на Калуђерској реци. За ову инвестицију предвиђена су средства у висини од 2,4 милиона динара.

Том приликом извршено је чишћење речног корита на Калуђерској реци узводно од тела депонијске преграде – предбране у дужини од око 100 m, ширини од  20 m и у дубини око 3,5 m, и том приликом извежан је нанос од око 4.500 m3.

Нанос који је извучен из тела депонијске преграде – предбране претежно шљунковитог и земљаног састава искоришћен је за попуњавање и изравњавање неравнина и наспан је на водопривредном земљишту испод круне бране Барје.

На овај начин направљен је додатни простор за нове количине наноса и суспендованог материјала чиме ће се спречити његово уношење у акумулацију што ће знатно утицати на побољшање самог квалитета воде, имајући у виду положај депонијске преграде на Калуђерској реци и њеног директног и непосредног утицаја на сам водозахват.

Продужетка експлоатационог века саме акумулације Барје и чишћење наноса саме акумулације у плану је да се настави и у наредном периоду.

Поделите