Исплата за пошљунчавање путева и санацију кошаркашког терена

Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 6.317.473 динара за пошљунчавање и ангажовање радних машина за уређења пута Барје-Оруглица, Прибој-Слатина, затим у селима Несврта, Робин Дел, Слатина…

Поред тога, извршена је санација кошаркашког терена у Основној школи Радоје Домановић у Манојловцу и за те намене утрошено је 932.664 динара. Подсећамо да је недавно завршена енергетска санација и поправка крова објекта ове школе са 8,5 милиона динара, и санација спортског терена са 2 милиона динара.

Поделите