Исплата за област обазовања и личне пратиоце

Из буџета града Лесковца исплаћено је 6.447.509 динара за област образовања и личне пратиоце.

За редовне трошкове школа исплаћено је 3.407.885 динара, док је удружењу Партнерски за образовање исплаћена сума од 3.039.624 динара за пружање услуге лични пратилац.

Поделите