Редовне исплате из буџета града

Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 2.196.641,32 динара на име редовних трошкова у образовању, док је на име мртвозорства исплаћено 264.000 динара.

И поред измирења свих обавеза, стање у буџету града је 692 милиона динара.

Поделите