Редовне исплате из буџета за област образовања и област културе

Данас је из буџета града Лесковца на име редовних трошкова из области образовања исплаћено 3.001.300,64 динара, док је за редовне трошкове из области културе издвојена сума од 1.896.619,95 динара.

Подсећамо. Лесковац редовно измирује све трошкове образовних установа, редовно се врши плаћање трошкова превоза и исплата јубиларних награда запосленима у области образовања, редовно се улаже у школске објекте и константно повећавају издвајања намењена овој области, као и из области културе, измирујемо све редовне трошкове, плате, пројекте, финансирамо велики број културних дешавања.

Поделите