За школу у Навалину из буџета данас исплаћено 1,9 милиона динара

Град Лесковац, као одговорна локална самоуправа, редовно и свакодневно измирује све обавезе које доспевају у Централном регистру фактура и све трошкове институција за које је задужен, што омогућавају стабилне финансије и одговорно управљање буџетом.

Данас је из буџета града Лесковца исплаћено 1.914.355,20 динара на име трошкова за енергетску санацију издвојеног одељења основне школе Бора Станковић у Навалину. Град Лесковац је укупно у реконструкцију овог објекта уложио 14,8 милиона динара. Кроз две фазе радова ојачана је конструкција објекта, урађен кров, изведени електро и водоводни радови, урађена изолација, фасада, нови тоалети, подови…

Подсећамо да буџет града Лесковца за област образовања сада износи милијарду и 140 милиона динара.

И поред измирења свих обавеза, стање у буџету града је 688.581.837,72 динара.

Поделите