Исплате из градског буџета за трошкове образовних установа и за санацију сутерена Музичке школе

Из буџета града Лесковца данас је на име редовних трошкова образовних установа исплаћен износ од 547.253,73 динара. Овом исплатом измирене су све досадашње обавезе локалне самоуправе према образовним установама на територији града Лесковца.

Такође, данас је из градског буџета исплаћен и износ од 1.960.525,80 динара на име изведених радова на уређењу просторија у сутерену Музичке школе „Станислав Бинички“. Радови су подразумевали санацију учионица, замену старе столарије, хидроизолацију зидова, постављање нових подова и представљали су наставак радова на уређењу сутерена ове школе започетих прошле године, када је из буџета града опредељено око 1,6 милиона динара.

Град Лесковац наставља да и даље редовно измирује све своје обавезе, без дана кашњења. Стање у буџету на данашњи дан је 569 милиона динара.

Поделите